วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.

จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวารสารฉบับเต็มได้ด้านใน

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Vol 39, No 3 (2016): July - September

Table of Contents

Original Articles

Green Consumption Behaviors of Students : Confirmatory Factor Analysis pdf
Paitoon Pimdee 317-326
Efficiency Comparison of Conventional Estimators and Modified Searls Estimators pdf
Wichayaporn Singnual, Jirawan Jitthavech 327-336
Development of Business Model Using Lean Startup Methodology pdf
Natanai Trinestsampan, Suthas Ratanakuakangwan 337-351
Effects of Solvent Type and Concentration of Citric Acid on the Extraction of Antioxidants from Hom Nin Rice pdf
Anek Halee, Boonyakrit Rattanapun 353-364
Packing Effect of a Crystalline Material with Different Particle Sizes on Heat Evolution of Pastes pdf
Punnaman Norrarat, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul 365-377
Effect of Palm Oil Fuel Ash on Alkali-Silica Reaction of Mortar pdf
Suwat Ramjan, Weerachart Tangchirapat, Chai Jaturapitakkul 379-394
Effects of Milk and Inulin on Physicochemical Properties of Rice Pudding Supplemented with Probiotic Cultures pdf
Nutthaya Srisuvor 395-406
Mechanical Properties, Microstructure and Thermal Conductivity of Concrete Block Containing Fly Ash pdf
Wunchock Kroehong, Sopon Sangpaen, Prapit Sitkanarak, Jerasak Wilairat 407-425
A Study of Features, Functions and Factors Affecting the Selection of Warehouse Management System Software pdf
Pongchai Athikomrattanakul Athikomrattanakul, Pornpimon Tosem Tosem 427-446
Application of Simulated Annealing Algorithm for Finding Optimal Shape and Optimal Span-to-Depth Ratio for Steel Roof Trusses Design by using SSTAAD Program pdf
Pongnathee Maneekul 447-462