[1]
- -, “ปกหน้า, คำนำ (Forward),รายชื่อผู้เขียนบทความ”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 8, 1.