[1]
-พ., “หัวข้อการสอนและการเรียนในทางศิลปแบบไทย”, NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, vol. 9, p. 33, 1.