1.
ล่อใจเ, อานโพธิ์ทองก, ศรีเสาวนันท์อ. ไม้และอิฐในการก่อสร้างเรือนชาวไทเหนือ ชุมชนบ้านหนองเงิน เชียงตุง เมียนมาร์. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment [Internet]. 1 [cited 19Jan.2020];28:41. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NAJUA-Arch/article/view/44333