พินัย สิริเกียรติกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระ 10200

กรุงเทพฯ

 

Pinai Sirikiatikul

Department of Architecture and Related Arts

Faculty of Architecture

Silpakorn University

Bangkok 10200

Principal Contact

Pinai Sirikiatikul
Editor-in-Chief
Faculty of Architecture, Silpakorn University, Na Phra Lan Road, Bangkok, Thailand, 10200
Phone 662215877 ext 3161

Support Contact

Pinai Sirikiatikul