Return to Article Details อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการของผู้ป่วยมะเร็.ที่ได้รับรังสีรักษษชนิดโคบอลท์ Download Download PDF