วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (ISSN 1905-4491) เป็นวารสารระดับชาติที่มีกำหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ (Peer Review) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฯ (OJED)

2015-09-24

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED)

จากสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2558

Vol 11 No 4 (2016): VOL 11, NO 4 (2016): เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559

Published: 2017-04-26

View All Issues

OJED Vol.10 No.1-4

 

คำแนะนำสำหรับการใช้งานเบื้องต้น THAIJO

   สำหรับการใช้งานของ Author

   สำหรับการใช้งานของ Reviewer