กองบรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏ พระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเบญจมวัฎ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2521-2288 หรือ 063-1513387

E-mail: editor_jhss@pnru.ac.th

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม
Editor-in-Chief
Research and Development Institute Phranakhon Rajabhat University
Phone 02-521-2288

Support Contact

คุณสุธารัตน์ จุ้ยเจริญ
Phone 02-521-2288