กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยด้านการคัดสรรสมาชิกที่ส่งผลต่อการพัฒนาพันธมิตรธุรกิจสปาในจังหวัดภูเก็ต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF