บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) 340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

Principal Contact

รศ.ดร. ประยุทธ ไทยธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Phone 081-7259301

Support Contact

ศิราณี กรมโพธิ์
Phone 044272827 ต่อ 14