กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
298 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 02 744 7356-65
แฟกซ์ : 02 398 1356

Principal Contact

พลเรือตรีหญิง ศาสตราจารย์ ยุวดี เปรมวิชัย
Editor in Chief
Southeast Bangkok Journal
Phone 027447356, 0822232376

Support Contact

ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์
Phone 0624294355