Return to Article Details การพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าข้าวม้า และผ้าห่มลายดอกแก้ว กรณีศึกษา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรทอผ้าบ้านนาเลา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร Download Download PDF