Return to Article Details การบริหารเชิงกลยุทธ์ตามรูปแบบ Balanced Scorecard ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรณีศึกษา : เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Download Download PDF