มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร 055-267000 ต่อ 4100 โทรสาร 055-267104  email :scijournal@psru.ac.th

Faculty of Science and technology, Pibulsongkram Rajabhat University 156 Moo 5, TambonPhlaichumphon Muang District, Phitsanuloke 65000

Principal Contact

Assoc. Prof. Dr. Touchkanin Jongjitvimol
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Phone 055-267106

Support Contact

วิศรุต รัตนโชติ
Phone 091-0252289