บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ

Main Article Content

สายพิณ เกษมกิจวัฒนา

Abstract

บทบรรณาธิการ

Article Details

How to Cite
1.
เกษมกิจวัฒนาส. บทบรรณธิการ : การปรับตัวมนผู้ป่วยเรื้อรัง : แนวคิดสู๋การปฏิบัติ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 22Aug.2012 [cited 16Dec.2019];22(2):4. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2247
Section
Editorial Note

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>