บรรณาธิการรับเชิญ การปฎิบัติการพยาบาล : การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

Main Article Content

วรุณยุพา รอยกุลเจิรญ

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Article Details

How to Cite
1.
รอยกุลเจิรญว. บรรณาธิการรับเชิญ การปฎิบัติการพยาบาล : การดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 3Sep.2012 [cited 20Jan.2020];22(3):5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2437
Section
Editorial Note