บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล

Main Article Content

ปรีย์กมล รัตนกุล

Abstract

วารสารสภาการพยาบาล The Thai Journal of Nursing Council

Article Details

How to Cite
1.
รัตนกุลป. บทบรรณาธิการรับเชิญ พยาบาลเวชปฎิบัติ: จากตำนานสู่ก้าวย่างที่ท้าทายของวิชาชีพการพยาบาล. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 5Sep.2012 [cited 23Oct.2019];23(1):5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2468
Section
Editorial Note