[1]
ภูด่านงัวบ., ชื่นเลิศสกุลก. and เดียวอิศเรศว. 1. ตัวตนใหม่: ประสบการณ์การเป็นมารดาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ. Thai Journal of Nursing Council. 28, 2 (1), 58-74.