[1]
ทับทิมหินโ. and รุ่งเรืองกลกิจส. 2012. ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา. Thai Journal of Nursing Council. 27, 1 (Sep. 2012), 109.