หมื่นรังษีจ.; ธงชัยฉ.; สำราญญาติม. ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสําหรับการจัดการความปวดใน ผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจและหลอดเลือด. Thai Journal of Nursing Council, v. 28, n. 2, p. 30-43, 11.