ชูทัพส.; ทาโตร. ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อความตั้งใจในการใช้ถุงยาง อนามัยของนักเรียนอาชีวศึกษาเพศชาย. Thai Journal of Nursing Council, v. 26, n. 2, p. 100, 13 set. 2012.