[1]
ธนาโนวรรณน., “การคัดกรองความรุนแรงที่เกิดจากคู่สมในขณะตั้งครรภ์ : ภัยมืดที่สามารถป้องกันได้”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 22, no. 3, p. 9, Sep. 2012.