[1]
แรงสิงห์ฉ., “ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดเชียงราย”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 26, no. 2, p. 42, Sep. 2012.