[1]
ทับทิมหินโ. and รุ่งเรืองกลกิจส., “ผลการให้การบำบัดแบบกลุ่มตามแนวพุทธธรรมต่อภาวะวิตกกังวลและ ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รับการรักษาด้วยรังสีรักษา”, Thai Journal of Nursing Council, vol. 27, no. 1, p. 109, Sep. 2012.