1.
มหาพรหมท, Monkong S, Wongvatunyu S. ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ. Thai Journal of Nursing Council [Internet]. 19Nov.2017 [cited 12Dec.2019];32(3):50-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/95858