คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

---------------------------------------------------------------

Faculty of Liberal Arts, Thammasat university

99 moo 18 Paholyothin Road Klong 1, Klongluang, Pathumthani THAILAND 12121

Principal Contact

บรรณาธิการวรรณวิทัศน์
ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Support Contact

Mr.Wannawithat Larts