การแต่งกาพย์ยานี 11ตามทัศนะของนายผี

Main Article Content

คำยวง วราสิทธิชัย

Abstract

นายผีนำกาพย์ยานี 11 มาแต่งร้องกรองแนวเพื่อชีวิตโดยใช้หลักการแต่ง “กลอนที่ดีพร้อม” โดยมีแนวคิดว่าต้องจัดสมดุลระหว่างรูปแบบทางศิลปะและเนื้อหา เน้นการให้ความสำคัญแก่ความคิดหรือเนื้อหาเป็นหลัก และสร้างสรรค์รูปแบบทางศิลปะให้เหมาะสมกับเนื้อหา ทำให้กาพย์ยานี 11 มีพลังในการปลุกเร้าความคิดและสร้างสำนึกต่อสังคมได้ตามจุดมุ่งหมายของนายผี นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อกวีรุ่นหลังในการแต่งกาพย์ยานีแนวเพื่อชีวิต

“Nai Phi” (AssaneePolachan) composed certain KapYanee (11-syllable verse-form) as “poems for life” with the principle of perfection, which depicts a particular concept as to balancing forms of art and content. Such a basis underlines ideas and materials as primary and also creates the forms that appear appropriate for these factors. Consequently, this enhances the poems in encouraging thoughts as well as creating social consciences in agreement with Nai Phi’s aims. Futhermore, his poems have affected successive poetic generations regarding a variety of poety for life, especially those of KapYanee.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ