จรัสจรุงเกียรติ, สุรีเนตร, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์, Thailand