คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

Principal Contact

Ms. Sriura Suathayan
นางสาวศรีอุรา เสือทะยาน
Phone 055-962459

Support Contact

นายชาญานิน อุดพ้วย
Phone 055-962456