คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ตำบลท่าโพธิ์   อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

Principal Contact

วารสารวิชาการ AJNU
Art and Architecture Journal Naresuan University (AJNU)
Art and Architecture Journal Naresuan University (AJNU)
Phone 055-962459

Support Contact

คุณชาญานิน อุดพ้วย
Phone 055-962456