วิวัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยคริสเตียนตอนต้นและสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ กรณีศึกษา มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หลังเก่า กรุงโรม กับมหาวิหารฮาเจีย โซเฟีย กรุงคอนสแตนติโนเปิล

Main Article Content

นพคุณ ต่อวงศ์

Article Details

Section
บทความวิชาการ