คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 8/18 ถนนเทพรัตน (กม.18)
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Principal Contact

ผศ.รุ่งฤดี รัตนวิไล
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Phone +66 2312 6300 ext 1507

Support Contact

หฤษฎ์ โตพันธุ์
Phone +66 2312 6300 ext 1223