วิเชียรอุบลรัตน์, อุคพัชญ์สกุลปัญชรี, and ศรีชาญชัยอัญชณา. “E-Learning Lesson Model for Students Through the Network”. Business Review Journal 11, no. 1 (June 27, 2019): 231-242. Accessed November 19, 2019. https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/article/view/198396.