กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการใช้เครื่องตะบันน้ำในชุมชนชาวไทยภูเขา กรณีศึกษา บ้านจะจ๋อ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF