กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ (การขับลื้อ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF