กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF