กลับไปที่รายละเอียดของบทความ มิติการใช้พื้นที่สาธารณะและบทบาทความเป็นชุมชนดั้งเดิมในเมืองเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF