กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาเครื่องบริหารปอดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะพร่องของระบบทางเดินหายใจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF