(1)
ทองแก้วจ.; บัวแก้วจ. Identity Construction Among Teenagers On Facebook Fan Pages. Rajabhat Chiang Mai Research Journal 2018, 19, 81-92.