กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF