สำนักงานพยาบาลสาร 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภุมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Principal Contact

Warisa Wikasilp
editorial board
Thai-Nursing JournalFaculty of Nursing, Chiang Mai University
Phone 053935016

Support Contact

Chonlada Kongsuk
Phone 66053949090