กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปี่ใน: บทบาทในวงปี่พาทย์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF