ปิดรับบทความเข้าพิจารณา

2019-08-13

 

à¹à¸­à¸à¸­à¸à¸à¸³à¸§à¹à¸² new,up,hot 016 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

 

ขออนุญาตปิดรับบทความเข้าพิจารณาเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากบทความได้ครบจำนวนรอบตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

 

กองบรรณาธิการ

วารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

2019-06-29

 

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล

 

บัดนี้ วารสารกระแสวัฒนธรรม ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai-Journal Citation Index Centre)

ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนับเป็นการพัฒนาของวารสารกระแสวัฒนธรรมไปอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asean-cites.org