การเฉลิมฉลองเทศกาลทุรคาบูชา (DURGA PUJA: KILLING THE TERRIBLE GODDESS)

Main Article Content

บำรุง คำเอก

Abstract

บทคัดย่อ

ใบบรรดาเทศกาลอินเดียที่สำคัญ ทุรคาบูชา เป็นเทศกาลที่ถูกเฉลิมฉลองอย่างพิเศษทั่วอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐเบงกอล เรียกว่า “นวราตรี” เพราะมีการบูชาพระเทวีทุรคา 9 คืน และถึงวันที่ 10 เรียก “วิชัยทศมี” ทุรคารูปน่ากลัวเป็นศักดิของพระศิวะ พระองค์ได้ถูกพวกเทวดาเชิญให้ไปปราบมหิษาสูรผู้มาทำความเดือดร้อนพวกเขา มีกล่าวไม่ในสกันทปูราณะเรื่องพระเทวีต่อสู้กับอสูร เรารู้เรื่องพระทุรคาเทวีจากปุราณะ ตันตระก็ถือผู้หญิงเป็นดั่งเทพสตรีเหมือนกัน แต่ตันตระเกี่ยวกับการบูชาเด็กสาวผู้ถูกถือว่าเป็นพระแม่เทวีผู้มีชื่อเสียง ดังนั้นการบูชาพระเทวี (กุมารีบูชา) ได้เกิดในสมัยตันตระ

การบูชาทุรคา ส่วนมากได้ปฏิบัติกันในรัฐเบงกอล ระหว่างเวลานี้ประชาชนผู้ภักดีอ่านคัมภีร์มาหาตมยะทุกวัน วันสุดท้ายก็จะลอยรูปพระเทวีในแม่น้ำมีชื่อพระทุรคา ที่รู้กันดีคือ ปารวตี กาลี อุมา เป็นต้น กล่าวไว้ในปูราณะ การบูชาพระเทวีด้วยเนื้อสัตว์และมนุษย์ มาจากคนชั้นต่ำ แล้วคนชั้นสูงได้ยืมไปปฏิบัติ ในเวลานี้ คนทางอุตตรประเทศ(ทางเหนือ) เชื่อว่าพระรามได้ชนะพระราวณะ(ทศกัณฑ์) หลังจากสู้กันเป็นเวลา 10 วัน แล้วประชาชนก็จะเผาหุ่นใหญ่ของพระราวณะ เมฆนาถ และกุมภกรรณในเมืองหลวงใหญ่

ในเมืองไทยที่ถนนสีลม กรุงเทพฯ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี เพิ่งจะเฉลิมฉลองเทศกาลทุรคาบูชาไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 นี้เอง

Abstract

Of all the great Indian festivals Durga Puja is celebrated with extra enthusiasm all across the country, particularly in Bengal where they celebrate Navaratri, nine nights of worship to the Goddess Durga which can continue for upto ten days, called “Vijayadasami” which means killing the demon on the tenth day.

Durga is a fierce and terrible Goddess who has the shakti (power) of the supreme God Shiva. She was invited by the Gods, whom Mahisasura disturbed, to fight on their behalf; Sakandapurana narrates her fights with demons. We know the story of goddess Durga from Purana. Tantras also regarded women as forms of the Mother Goddess, but Tantras spoke highly of the worship of maidens likened to famous deities, thus ceremonies of worship for Goddesses (Kumaripuja) happen at Tantra times.

Worship of Durga Puja is mostly practiced in Bengal where devoted worshippers read texts from the Devi-Mahatmya every day. On the last day, an earthen statue of the Goddess is floated down the river. Durga has many names indicated in Purana: Parvati, Kali, Uma, etc.

The worship of the Goddess with animal and human sacrifices allegedly originated from the lower classes, later being accepted by other social strata. People in Uttarapradesh believe that the lord Ram defeated Ravana, after fighting him for ten days. In the major cities, people burn big puppets of Ravana, Meghnath and Kumbhakarna.

In Thailand Durga Puja was celebrated on October 17th, 2010, at Phrasri-umadevi Temple, Silom Rd, Bangkok.

Keywords

Article Details

Section
บทความ