Return to Article Details การศึกษาการสร้างบารมีตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของชาวบ้านหนองแวงตอตั้ง ตำบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น Download Download PDF