วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
Economics and Business Administration Journal Thaksin University

ISSN     1905-2421 (Print)
ISSN     2651-1592 (Online)
 
Last updated      26 November 2018

Call for Papers

2019-05-23

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจรูปแบบ E-Journal

Vol 11 No 1 (2019): January - June 2019

Published: 2019-06-19

Editorial

อรจันทร์ ศิริโชติ

Effects of Technology Acceptance and Service Quality on Customer Loyalty for Electronic Banking

นวรัตน์ ช่วยบุญชู, อรจันทร์ ศิริโชติ, เจษฎา นกน้อย

31-52

Factors Affecting the Decision Making in Thai Food Cooked to Order and Delivery

ณัฐศาสตร์ ปัญญานะ, วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ

53-66

Leadership Affecting Teamwork of Office Staff in Mueang District, Songkhla

ณิชากร ชัยศิริ, ภัทรวดี กฤตรัชตนันต์, ศิริวรรณ สุขอนันต์, อนิวัช แก้วจำนงค์

67-76

Quality of Accounting Information Affecting Decision Efficiency of SMEs’ Entrepreneurs in Songkhla Province

สุทธาทิพย์ บุญเรือง, ปรีชญา ชุมศรี, มัทนชัย สุทธิพันธุ์

77-94

View All Issues