กำลังอัดและการซึมของน้ำผ่านคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์ไบด์ร่วมกับเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุประสาน

Main Article Content

สุทธินันท์ แอเดียว วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

Abstract

The objective of this research is to study concrete from a new binder, calcium carbide residue - fly ash mixtures. The ground calcium carbide residue (CR) was mixed with ground fly ash (FN) at a ratio of CR:FN of 30:70 by weight and Portland cement type I was used as a strength accelerator. Setting times, compressive strength, modulus of elasticity, and water permeability of the concretes were determined and compared with conventional concrete (concrete made from Portland cement type I). The test results indicated that CR-FN concretes had longer in both initial and final setting times than that of conventional concrete. However, the setting time of concretes was the same as that of conventional concretes when 10% of Portland cement was added in the mixtures. For the compressive strength of CR-FN concretes, it was found that the higher was cement content in the mixture, the greater was the compressive strength of CR-FN concrete. The modulus of elasticity of CR-FN concretes ranged from 2.77x105 to 3.83x105 ksc and was higher as the increased of the compressive strength. Finally, CR-FN concretes had the most coefficient of water permeability lower than that of conventional concrete when the compressive strengths of both concretes were approximately the same.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles