การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องปรับอากาศโดยใช้สารดูดความชื้นร่วมกับ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าร่วมความร้อนควบคู่กับการใช้ความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศ

Main Article Content

ยอด สุขะมงคล

Abstract

This paper presents the development of a simulation model for predicting the performance of a hybrid PV/T air heating system incorporating with the wasted heat recovered from the condenser for regenerating desiccant in an air conditioned room under the tropical climate conditions.  Mathematical equations for modeling the performance of the main system components are developed based on the balances of mass and energy.  After the system model is completed, an experimental setup has been established to investigate its validity.  Comparisons show that the simulated results agree satisfactorily with those observed from the experiments.  The investigation also shows that, based on the experimental setup used in this study, the thermal energy from PV/T collector can produce dry air as high as 53oC and 23%RH while the 8.16-MJ electrical energy is generated.  Its total efficiency is high up to 65%.  In addition, the use of a hybrid PV/T air heater incorporated with the heat recovered from the condenser to regenerate the desiccant for dehumidification can save the energy consumption of the A/C system approximately 18%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles