การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบควบคุมการผลิตแบบผสมระหว่างแบบผลักและแบบดึงและระบบควบคุม การผลิตแบบ Drum-Buffer-Rope ในกระบวนการผลิตตามสั่งของลูกค้าโดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์

Main Article Content

เจษฎา คูณมี สิทธิพร พิมพ์สกุล

Abstract

This article describes the study of the comparison between push-pull hybrid production control system, which is currently used by the factory, and drum-buffer-rope production control system (DBR) from the theory of constraints for make-to-order production processes by using a simulation technique. This study finds that the DBR system gives significantly less average production lead time than the push-pull hybrid system for the same throughput rate. The average production lead time is reduced from 64 days to 54 days, which is a 15.63% reduction. This study also shows the relationship among buffer, average production lead time and throughput rate.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles