Return to Article Details การเปรียบเทียบแรงภายในของสะพานช่วงเดี่ยวเนื่องจากน้ำหนักรถบรรทุกไทยกับน้ำหนักทางหลวง ตามมาตรฐาน AASHTO Download Download PDF