ตัวขับเคลื่อนแบบเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกล

Main Article Content

พูนลาภ เมฆเข็มทอง กิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน สุรพงศ์ สุวรรณกวิน สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์

Abstract

This paper presents a novel driver for a spindle motors in hard disk drives based on principles of position-sensorless vector control. Nowadays, spindle motors in hard disk drives have sinusoidal back-emf waveform, which is the property of the permanent-magnet synchronous motors (PMSM). To reduce the ripple of torque and the mechanical vibration caused by conventional drivers, the position-sensorless vector control based driver will feed the spindle motor with PWM voltage waveform, by which the sinusoidal current of the motor can be obtained. Experimental results of the proposed driver demonstrate the better driving performance. In addition, the result of mechanical vibration testing show significant improvement in the attenuation of mechanical vibration compared to that of the conventional driver.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Articles